Touch of Matrix

Om Touch of Matrix uit te leggen wordt gebruik gemaakt van de computer als metafoor voor het menselijk lichaam. Vergelijk jezelf met een computer met een harde schijf. Op elke computer zit een harde schijf die allerlei data en programma’s bevat. Jouw harde schijf bevat alle informatie (ervaringen) die je hebt opgedaan tijdens je leven. Maar wat gebeurt er als je niet wenselijke informatie download (een niet prettige ervaring in je leven)? De programma’s (informatie/ervaringen) kunnen blokkeren, veel geheugen innemen of vastlopen waardoor de computer, jouw lichaam, op een gegeven moment minder functioneert of uitvalt.

Update

Een update waarbij je wat oude informatie verwijderd en ruimte maakt voor nieuwe positieve informatie, kan dan een oplossing zijn. Middels Touch of Matrix kan ik oude informatie die in jouw systeem ligt opgeslagen verwijderen en nieuwe informatie ‘ downloaden’. Klinkt bizar he? Ik zal hieronder een poging doen om het vanuit een wetenschappelijke manier uit te leggen hoe het werkt. Maar het beste is om het gewoon te komen ervaren!

Hoe het werkt

De huidige wetenschap heeft aangetoond dat alles in onze fysieke wereld bestaat uit atomen die bestaan uit subatomaire deeltjes: een positief geladen atoomkern, die is opgebouwd uit protonen (positief geladen) en neutronen (niet geladen) met daaromheen een wolk van elektronen (negatief geladen). Waarbij de subatomaire deeltjes tegelijk een golf (oneindig veel mogelijkheden) zijn als een deeltje. Onze subatomaire wereld bestaat voor circa 99,99999% uit niets, uit energie en voor circa 0,00001% uit vaste materie. Subatomaire deeltjes kunnen bestaan op een oneindig aantal mogelijke plaatsen door hun golffunctie en kunnen ‘neerstorten’ in een oneindig aantal mogelijkheden. Het is een golf tot dat (menselijk) bewustzijn zich er op richt, dan wordt het een deeltje. Met andere woorden, de aller kleinste deeltjes waaruit onze fysieke wereld is opgebouwd, reageert op de gerichte aandacht van de mens.

Daarnaast communiceren deeltjes met elkaar, los van tijd en ruimte. Uit onderzoek blijkt dat o.a. woorden/geluid effect kan hebben op menselijk DNA. Als je een stukje DNA afneemt en transporteert naar de andere kant van de wereld en dan een experiment uitvoert waarbij het DNA beïnvloed wordt, dan reageert het DNA dat naar de andere kant wordt getransporteerd, op exact hetzelfde moment (zelfs met een atoomklok wordt geen verschil gemeten). Hieruit concludeert men dat alle materie verbonden is met een voor ons onzichtbaar veld waar tijd en ruimte geen rol spelen. Touch of Matrix maakt hier gebruik van. Door verbinding te maken met dat onzichtbare veld  en verbinding te maken met de client en positieve intenties uit te spreken, reageert het DNA/jouw lichaam direct. Wat je ook neerzet, je lichaam reageert. 

Wil je meer weten?

Bijna niet te bevatten, maar het gebeurt en werkt. Wil je het zelf een keer ervaren? Neem dan contact met me op voor een intake.

Disclaimer

Touch of MatrixTM is niet geschikt of bedoeld als vervanging voor acute medische interventie. Touch of MatrixTM is een gereedschap of middel, niet het enige middel. Touch of MatrixTM sluit geen enkel ander middel uit. Indien u wilt stoppen met medicijnen, therapie of interventie van een andere discipline is dat iets tussen u en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline. De Touch of Matrix therapievorm neemt geen impliciete of expliciete bestaande verantwoordelijkheid over van andere therapeuten of therapievormen, inclusief interventies of medicatie.

Touch of Matrix therapeuten onthouden zich van uitspraken doen over behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines; d.w.z. doen geen uitspraken over vakgebieden buiten Touch of Matrix en hebben niet de intentie om een andere behandeling, interventie of medicatie te doorkruisen. Hoewel Touch of Matrix fantastische resultaten heeft opgeleverd is het niet gegarandeerd dat het voor iedereen werkt. U blijft te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor uw eigen gezondheid en voor wat u met Touch of Matrix doet en verantwoordelijkheid kan nimmer worden afgeschoven op de trainer of de mensen die het gepatenteerd hebben of uitgevonden.