Methodiek

Voor mijn coachingstrajecten en trainingen maak ik gebruik van een drietal belangrijke uitgangspunten.

Je onbewuste regeert

We kunnen het brein grofweg opdelen in tweeën; een bewust en een onbewust deel. Met ons bewuste brein maken we bewuste keuze’s. Ons onbewuste zorgt voor al onze automatische programma’s. Een groot gedeelte van het onbewuste wordt gevormd in onze eerste levensjaren. Alles wat papa en mama, opa en oma en de juf of meester tegen ons zeggen, slaan we als waarheid op. Maar nu komt het. Het onbewuste, waar allerlei gewenste en ongewenste informatie ligt opgeslagen van o.a. onze opvoeding, onze conditionering, is circa 200.000x sterker qua verwerkingscapaciteit dan ons bewuste brein! Daar komt nog eens bij dat neurowetenschappers schatten dat circa 1% van ons gedrag wordt gestuurd door ons bewuste brein. Circa 99% van ons gedrag, is dus onbewust! De programma’s die opgeslagen liggen in je onbewuste, waar je handelen op gebaseerd is, komt voor een groot gedeelte voort uit je conditionering en niet uit bewuste keuzes.

De wet van de aantrekkingskracht

De huidige wetenschap heeft aangetoond dat alles in onze fysieke wereld bestaat uit atomen die bestaan uit subatomaire deeltjes en dat deze aller kleinste deeltjes reageren op gerichte aandacht van de mens. Menselijk bewustzijn heeft effect op materie en levend materiaal! De wet van de aantrekkingskracht. Echter, als ons gedrag voor 99% onbewust is, dan hebben we feitelijk maar beperkt invloed op hoe ons leven vorm krijgt. Toch? Hoe zou het zijn om meer impact te krijgen op jouw leven door gericht je brein te herprogrammeren en het wenselijke in je leven aan te trekken?

Neuroplasticiteit

Neuroplasticiteit betekent dat je hersenen veranderbaar zijn. Alles waar jij je aandacht op richt, verandert de structuur van je hersenen. Hoe vaker je een gedachte denkt, hoe sterker de verbinding in je brein. Een gedachte wordt dan een overtuiging. Bepaalde handelingen worden patronen. Door middel van gerichte aandacht kun je in staat zijn je brein te (her)programmeren en verbindingen aan te leggen die voor jou prettig zijn.

Envision Your Future-model

Samen met jou ga ik aan de slag waar je tegenaan loopt in je leven. Waar sta je nu en waar wil je naar toe? Hoe ziet jouw ideale leven eruit? Wie ben je dan? Wat doe je dan? En wat staat er dan nu nog in de weg om daar te komen? Als we dat in kaart hebben ga ik met je aan de slag om de belemmerende overtuigingen en patronen om te buigen in helpende patronen bij het gewenste leven wat je wilt leven. Om vervolgens dat leven middels de wet van de aantrekkingskracht je leven in te trekken! Oftewel: Envision Your Future!

Als je deze materie interessant vindt, dan kun je hier meer over lezen in mijn boek Golven van geluk. In mijn boek leg ik uitgebreid uit hoe het brein werkt en hoe het kan dat wij ons leven creëren met wat wij uitzenden aan gedachten en emoties.