Privacyverklaring

Algemeen
Envision Your Future beoogt samen met jou persoonlijk geluk en zakelijk succes na te streven, of dat nu is via 1-op-1 coaching, een workshop of een training. Om dit te kunnen bereiken verwerken we enkele algemene persoonsgegevens. Uiteraard alleen met jouw toestemming.

Als je bij Envision Your Future klant bent, coaching volgt, deelneemt aan workshops, teamcoaching of training, als je een bericht achter laat via het contactformulier of op enige andere manier via de website je gegevens achter laat, dan heeft Envision Your Future bepaalde informatie en gegevens van je nodig en/of worden er bepaalde gegevens van jou door jou op de site ingevuld. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is de nieuwe Europese privacywetgeving, die op 25 mei 2018 is ingegaan. Deze Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU.

Hieronder staat op een rij gezet wat dat betekent voor jou als je een dienst afneemt bij Envision Your Future:

Envision Your Future contactgegevens
Envision Your Future
Huizerweg 54
1402 AD Bussum
0683229283
linda@envisionyourfuture.nl
www.envisionyourfuture.nl

Over jouw privacy bij Envision Your Future
Envision Your Future respecteert de privacy van al haar cliënten en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.

Welke gegevens door Envision Your Future worden verzameld
Envision Your Future verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van clienten, prospects en geïnteresseerden in coaching, workshops en/of trainingen

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Werkgever;
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Envision Your Future verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: relevante informatie over jouw gezondheid die van toepassing is voor jouw persoonlijke ontwikkeling tijdens coachings sessies en welke enkel door jou zelf aan ons verstrekt zijn. Het gaat hierbij om informatie waarvoor je zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de coachings sessies.

Gegevens via website formulieren
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan Envision Your Future, je abonneert op de nieuwsbrief, en/of op een andere manier contact opneemt, worden je naam en e-mailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/coach/trainer van Envision Your Future toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van Envision Your Future.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag
Envision Your Future verzamelt informatie over bezoeken aan de website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale nieuwsbrieven: kijk- en klikgedrag
Mogelijk verstuurt Envision Your Future digitale nieuwsbrieven via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Het doel van verzameling en vastlegging van persoonsgegevens
De verzamelde gegevens worden allereerst gebruikt met als doel om jou optimaal van dienst te kunnen zijn tijdens coaching, workshops en/of trainingen. Denk hierbij o.a. aan het contact opnemen voor het plannen van afspraken, het doorsturen van huiswerkopdrachten en het opsturen van workshop materiaal. Daarnaast wordt met name persoonsgegevens als naam en e-mailadres via een mailingslijst gebruikt om clienten, relaties en geïnteresseerden op de hoogte te stellen van activiteiten, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over het maken van afspraken en/of andere communicatie gerichte zaken. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met persoonlijke berichten en Whatsapp.

Voor de facturatie en administratie maakt Envision Your Future gebruik van een eigen boekhoudprogramma. Je naam en e-mailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen.

Naast de emails die Envision Your Future stuurt, maakt Envision Your Future gebruik van het programma MailChimp om Nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van clienten, oud-clienten, geïnteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de Nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Te allen tijde kun je je uitschrijven van deze Nieuwsbrieven via de link die onderaan de Nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan Envision Your Future. Kijk verder op de website van MailChimp.com hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten worden niet met derden gedeeld, met uitzondering van verstrekking aan:

 • Derden wat noodzakelijk is om onze overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • Coaches en trainers die werkzaam zijn bij en/of ingehuurd worden door Envision Your Future;
 • Partijen die door Envision Your Future worden ingeschakeld voor de administratie/boekhouding en het jaarverslag. Envision Your Future heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met haar boekhouder aangaande de privacy van klantgegevens;
 • Partijen voor verwerking van email/nieuwsbrieven.

SSL certificering website
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Envision Your Future maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op de website.

Bewaartermijn van jouw gegevens
De termijn dat Envision Your Future jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • Voor zolang je client bent bij Envision Your Future;
 • Zolang je op de Nieuwsbrief mailinglijst staat van Envision Your Future. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
 • Gedurende zeven jaar nadat je met de begeleiding bent gestopt, behalve je naam en e-mailadres voor de digitale nieuwsbrief, tenzij je zelf besluit je uit te schrijven.

Waar jouw gegevens niet voor worden gebruikt

 • De adresbestanden van Envision Your Future, de website en de externe diensten (MoneyMonk, MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat Envision Your Future jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • Envision Your Future zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzorgen van workshops en/of trainingen, het uitvoeren van de administratie en/of de verwerking van email/nieuwsbrieven.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken. Desalniettemin, hebben we wel een aantal minimale gegevens nodig om onze diensten uit te kunnen voeren.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken.

Al je rechten op een rijtje:

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Envision Your Future, neem dan contact met ons op. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd over waarborging van jouw privacy. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: linda@envisionyourfuture.nl of 06-83229283.